Trang chủ Đàn Bến Tre Tân Nam Xương. Trang chuyên đề về nhạc cổ, nhạc dân tộc. Trang chuyên đề về nhạc tân Việt Nam. Trang chuyên đề về nhạc ngoại quốc. Trang viết về các đề tài âm nhạc Việt nam và nước ngoài. Trang học dành cho các bạn thích nghiên cứu học tập về đàn.
 
Đàn Bến Tre
16 Phan Ngọc Tòng TP. Bến Tre
0917.457.692 - Sửa chữa : 016.460.460.22 dannhaccubentre@gmail.com
Chuyên mua bán trao đổi, sửa chữa và các dịch vụ liên quan đến âm thanh nhạc cụ
 
https://lh5.googleusercontent.com/-zxHACpKEO9w/UvtpWKggC_I/AAAAAAAADUk/j3fO5mMsW8E/w422-h354-no/Ban+do+1.jpg
Lắp ráp máy vi tính mới + Sửa chữa + Nâng cấp + Cài đặt máy vi tính + Phục hồi ảnh cũ + Hướng dẫn: @Tin học Văn phòng @Lắp ráp cài đặt máy vi tính - Hướng dẫn và cài đặt: *Soft *Nhạc *Hình*Game cho điện thoại di động - Hướng dẫn và nhận thiết kế: @Film @Ảnh kỹ thuật số + Ra ảnh dựng phim cho máy chụp hình, máy quay phim Kỹ thuật số,các loại camera... máy điện thoại di động ồ họa @Corel @Photoshop @WEB SITE BLOG @Games @Software @Drivers


Nhận chụp ảnh, quay phim cưới hỏi, sinh nhật, đám tiệc..., tạo album ảnh & cd & dvd kỹ niệm, album nhạc..., đội ngủ nhà nghề với công nghệ studio kỹ thuật số hiện đại.
Thiết kế và nhận hướng dẫn thiết kế @Film @Ảnh kỹ thuật số @Ảnh nghệ thuật

Ra ảnh dựng phim cho máy chụp hình, máy quay phim Kỹ thuật số, các loại camera... máy điện thoại di động. Phone: 016.460.460.22

Đàn Bến Tre: Hòa tấu nhạc cổ 4

 
 
4-1 Xàng xê Đàn Bến Tre
 
 
 
 
 
4-2 Xang xự líu Đàn Bến Tre
 
 
 


Xang Xừ Líu
3/0….
3/0 3/5 3/2 3/0 3/2 3/5 3/0 // 3/2 4/4 3/0 3/2 3/5 2/2 2/5 2/0 //
2/0, 2/2 2/0 3/5 2/0 2/2 2/5 2/0 // 2/0 2/0 1/5 1/2 1/5 1/2 1/0 2/2 //
2/2 1/0 1/2 1/5 1/0 1/5 1/2 1/0 2/2 // 1/0 3/5 2/0 2/2 1/0 2/2 2/5 2/0 //
3/4 2/2 4/4 3/4 // 4/4 3/4 2/2 3/4 3/2 3/0 //
5/2 5/4 4/2 4/4 3/0 3/2 3/5 3/0 // 4/4 3/0 3/2 3/0, 1/0 2/2 2/0 3/5 //
3/5 3/4 3/2 3/5 2/0 2/2 3/5 // 2/0 2/2 2/5 1/0 3/5 3/2 //
4/4 3/0 3/3 4/4 3/5 3/4 3/2 // 2/0 3/5 2/0 2/2 2/5 1/5 1/4 1/2 //
1/0 2/2 1/0 1/2 2/2 1/5 1/4 1/2 // 1/2 , 1/5 1/2 1/5 1/2 1/0 2/2 //
2/2 1/0 1/2 1/5 1/0 1/5 1/2 1/0 2/2 // 1/0 3/5 2/0 2/2 1/0 2/2 2/5 2/0 //
3/4 2/2 4/4 3/4 // 4/4 3/4 2/2 3/4 3/2 3/0 //
4/4 4/4 3/0 3/2 3/5 3/0 // 4/4 3/0 3/2 3/0 , 3/9….>>>>>… 3/2 //
3/2 3/5 3/4 3/2 3/5 3/4 3/2 // 3/2 3/2 3/2, 2/2 2/3 2/0 3/5 //
2/0 3/2 2/0 3/5 3/2 3/4 2/0 2/2 // 2/2, 1/3 1/2 1/3 1/2 1/0 2/2 //
1/0 3/5 2/0 2/2 1/0 3/4 3/2 // 4/4 3/0 3/2 4/4 3/5 3/4 3/2 //
2/0 3/2 2/0 3/5 3/2 3/5 2/0 2/2 // 2/7 2/9 1/7 1/9 //
2/7 2/9 2/7 2/9 1/7 1/9 // 3/9 1/9, 1/9 1/14 1/12 1/9 //
1/9 1/12 1/14 1/9 1/12 // 1/14 1/9 1/12 1/14 1/9 1/12 1/14 1/12 //
1/14 1/9 1/12 1/14 1/9 1/12 1/14 1/12 // 1/14 1/12, 1/14 1/12 1/9 //
1/9 1/12 1/14 3/14 1/14 1/12 1/9 // 1/12 2/10 2/12 1/9 2/12 1/9 1/12 2/10 //
4/12 2/10 2/10 1/0 3/2 3/5 3/0 // 4/4 3/0 3/3 3/5 1/0 2/2 2/0 3/5 //
hết
- Trong phạm vi // ……. // là 1 nhịp
- 3/9….>>>>>… 3/2 : nốt 3/9 vuốt xuống nốt 3/2
 
4-3 Xuân nữ Đàn Bến Tre
 
 
 
 
4-4 Xuân phong Đàn Bến Tre
  
 
4-5 Xuân tình - Văn Lắm Đàn Bến Tre
 
 
 


Xuân Tình - lớp 1
Cau 1 .(15  35  10  20 à22.....)
            22  10  20  15  12  15  12  10  22
            10  35  20  22  10  35  20  32
Cau 2   44  30  32  44  32  35 20
             37  20  17  15  27  25  27  15  17
            10  13  12  10 12 15  10  15  12  10  17  10  17  15  27
            25  10  15  12    15  12   10  22  23  22  20  35
Cau 3. 40  35  10  22  20  35  
            40  35  22  20  35  20  22  25  32
            44  30  32  44   32  35  20
            37  20  10  20  35  32  35  30
Cau 4. 50  30, 30  30  35   20 
            10  20   35  30,  30  35  32  30  32  35  30
            10  13  12  10 12 15  10  15  12  10  17  10  17  15  27
            25  10  15  12    15  12   10  22  23  22  20  35
Cau 5. 40  35  10  22  20  35
40  35  22  20  35  20  22  25  32
            44  30  32  44   32  35  20
            37  20  22  20  35  20  22  25  30
Cau 6. 44  30  35  32  30  32  35  20
            10  32  35  30,  30  35  32  30  32  35  30
            10  13  12  10 12 15  10  15  12  10  17   15  27
            25  10  15  12    15  12   10  22  23  22  20  35
Cau 7. 40  35  10  22  20  35
            40  35  20  22  10  35  20  22
            22 10  20  15  12    15  12   10  22 
            10  35  20  22  10  35  10  32 
Cau 8.  44  30  32  44   32  35  20
            10  17  15  27  25  27  15  17
            10  10  15  12  15  12  10  17  25  27
            25  10  15  12    15  12   10  22  23  22  20  35
Cau 9. 40  35  10  22  20  35  
            40  35  22  20  35  20  22  25  32
            44  30  32  44   32  35  20
            10   17  15  27  10  37  35  47
Cau 10. 47, 10  15  17  15  37  10  17  15  27
            10  37  35  47,  55 55  47
            10  20  37  17  15  27
            25  20  15  12    15  12   10  22  23  22  20  35
Cau 11. 40  35  10  22  20  35
            40  35  20  22  10  34  20  32
            44  30  32  44   32  35  20
            37  20   20  22  20  35  20  22  25  32
Cau 12. 44  30  32  44   32  35  20
37  20  10  20  15  35  10  20 à22
            22,  22 + 25  17  37  10  17  15  27
            25  10  15  12    15  12   10  22  23  22  20  35
Cau 13. 40,  15  35  10  12
            10  12  12+15  17  15  27  25   37
            10  13  12  10 12 15  10  15  12  10  17   15  27
            25  22  15  35  20à23  15  35  25

Cau 14. 30  25  10,  35  15  10  10
            15  12  15  12  10  20 ,  30  35  32  30  32  35  20
            20  20  37  17  15  27  25  23
            25  27  15  35  15  25
                        Hết
Ghi chú:
- dấu à: bấm ém từ nốt thấp lên nốt cao
- dấu + : vuốt từ thấp lên cao
Có mấy chỗ đàn nhanh, nhưng không hiểu sao GT không gạch đít được. Vậy các vị làm ơn vừa tập vừa nghe theo bài mẫu để biết chỗ đó nhé. Thật ra chỉ có 1-2 láy đàn qua lại thôi.
   

4-6 Vọng Kim Lang - Văn Lắm Đàn Bến Tre 
  
 
  
 

No comments:

Post a Comment

Mời coi thêm

Bài đăng

Nhạc cổ

_______________

Nhạc tân

________________

Nhạc ngoại

_____________________

Âm nhạc

_____________________

Học nhạc

_____________________